zondag 29 april 2012

Jipje...


Dit schattige en beetje 'zielige' poesje,
wat jullie ook altijd aankijkt vanaf de zijbalk.....
is er niet meer.
Onze Jipje...wat missen we hem,
 hebben we afgelopen dinsdag in moeten laten slapen.
Het zielige verhaal van onze Jipje....
***
This cute and always a  little 'sad' pussy
which always looks at you from the sidebar .....
is no longer here....
Our Jipje ... we miss him, ery much.
Tuesday, we have to let him go..
Here the sad story of our Jipje...


Hij heeft een heel wrede start gehad.
Door jongens als 3 weken oud kitten bij zijn moeder weggehaald.
Hij heeft een heel weekend in een auto vast gezeten.
Ze gaven hem plakken ham te eten, wat hij natuurlijk niet kon eten,
en ze vonden het raar dat hij niet wilde eten.
***
He has had a very brutal start.
Because guys took him as an  3 weeks old kitten away from its mother.
He has a whole weekend stucked in a car .
They gave him to eat slices of ham, which he obviously could not eat,
and they found it strange that he would not eat.Ze hebben hem al rijdend op de buitenspiegel van die auto gezet,
om te kijken hoe lang hij het vol kon houden....
Wilden hem in de beek gooien...
om te kijken of hij al kon zwemmen.....
Het was in en in triest,
wij hebben hem gered uit de handen van die jongens.
Ook al hadden we al 3 katten, konden het niet meer aanzien.
Hij was zoooo klein,
kon op de palm van je hand zitten en dan had je nog heel veel ruimte over.
***
They put him riding, on the exterior of the car,
to see how long he could hold ....
Wanted to throw him into the stream ...
to see whether he could swim.
It was very very sad.
We have saved him from the hands of those guys.
Even though we had 3 cats, could not stand it anymore.
He was soooo small,
was on the palm of your hand down and then there was a lot of space.
 
 
Eten? hoe moest hij nu eten?
Kon niet meer bij zijn moeder drinken,
en we hebben hem toen maar Brinta gegeven...
 
Wij hadden toen ook een poes, Lotje.
Hierboven bij 3 maanden oude Jip op de foto.
Lotje heeft zich van het begin af aan de rol van Jips moeder toebedeeld.
Ze waste hem, ze vertroedelde hem, en was blij met hem...ongelooflijk toch?
Een wildvreemd kitten.
***
Food? how should he eat?
Could not get to his mother to drink,
and we given him Brinta ...

We had also a cat, Lottie.
Pictured above at 3 months old Jip in the picture.
Lottie has from the beginning the role of mother of Jip assigned.
She washed him, she take care of him, and was  happy with him ...incredible right?
A strange kitten!!!
 

Maar Lotje werd een jaar later dood gereden...
wég was weer zijn 'moeder' .
Toen moest hij wel zichzelf gaan wassen, dat deed Lotje nog steeds...
Hij heeft nog geprobeerd of de andere 2 katers in huis dit wilden doen...
maar nee, die waren dit niet van plan...
***
But Lottie was killed by a car a year later ...
gone was his 'mother'.
Then he had to go wash himself, did Lottie still ...
He has attempted or the other 2 boys in this house wanted to do ...
but no, they were not planning on ...
 

Toen hij 5 jaar was, kwam hij op een zondag niet binnen toen we hem riepen.
Na lang zoeken, vonden we hem... meer dood dan levend...
blaasgruis.
We waren net op tijd, en hij is hier aan geopereerd.
***
When he was 5 years old, he didn't come  when we called him.
After a long search, we found him ... more dead than alive ...
bladder stones.
We were just in time, and he was operated.
 

Onze buurvrouw haar zus, 'praat' met dieren.
Zij heeft dit dus eens met Jip gedaan,
en ze moest vertellen dat hij ons heel dankbaar was dat hij bij ons mocht wonen.
Dan breekt toch je hart ?
***
Our neighbor, her sister, 'talk' with animals.
She has done this with Jip,
and she had to tell us he was very grateful that he could live with us.
Then it breaks your heart?
 

Na een aantal rustiger jaren...
kwam hij dus afgelopen zondag weer niet toen we hem riepen.
Als Jip niet komt na roepen, dan is er iets mis!!
We konden hem weer nergens vinden.....
Uiteindelijk om half 9 's avonds, na een hele dag buiten in de regen gelegen te hebben..
Kwam hij binnen...dood en doodziek, en met veel pijn.
***
After a few quiet years...
Sunday .. he came not when we called him.
Jip alway's comes when you cal him..there was something wrong...
We could'nt find him
Finally ..... in the evening ... after a whole day in the rain
he came...
Terribly sick ... and a lot of  pain.
 

Achteraf bezien was hij zaterdag al ziek...
De rest......
dierenarts,40.1 C koorts,antibiotica, vocht toedienen, afwachten, terugkomen,
niet meer willen wachten, eerder terug gaan , bloedonderzoeken, en dan de beslissing.....
***
In retrospect, he was already ill Saturday ...
The rest ...
veterinarian, 40.1 C fever, antibiotics, intravenous fluids, wait, come back,
not want to wait, previously going back, blood tests, and then the decision .....


 
Hij heeft een mooie steen gekregen,
met een bosje kattekruid, dat was zijn lievelingsbloemetje.
We missen hem allemaal  heel erg,
ook onze Rooie...die zoekt hem  dagelijks...
Jipje werd 10 jaar..
***
He has a beautiful stone received
with a bunch of catnip, which was his favorite flower.
We all miss him very much,
our "Red" ... is looking for him every day ...
Jip became the age of 10 years...
 

dinsdag 24 april 2012

Blauwe voorjaars bloemetjes..


'Blauwe" bloemetjes...
Is het jullie al opgevallen dat de bloemetjes in het voorjaar altijd klein en teer zijn?
***
"Blue" flowers ...
Did you noticed that the flowers in the spring always are small and frail?


Deze 'blauwe' bloemetjes bloeien momenteel in onze tuin.
***
This 'blue' flowers currently blooming in our garden.

Mertensia virginica een prachtig helblauw klokje
Bloeit wel kort en sterft dan af, maar de moeite waard.
***
Mertensia virginica a beautiful bright blue bell
Kattenkruid, (Nepeta ×faassenii) doet haar naam eer aan,
onze katten zijn er dol op...ik vind dat iets minder...
***
Catnip (Nepeta × faassenii) our cats love it ...☺Het Maarts viooltje ( viola odorata )
***
The blue violet


De Kaukasische vergeet-me-niet ( Brunnera macrophylla)
Dit is het 'vaste' vergeet-me-nietje.
Dit is dus een vaste plant in tegenstelling tot het éénjarige vergeet-me-nietje Myosotis
***
The Caucasian forget-me-not (Brunnera macrophylla)
This is the 'fixed' forget-me-not.
 
 
 
En wie heeft ze niet...de wilde boshyacint (Hyacinthoides non-scripta)
We hebben ze ook in het wit en het roze, maar de blauwe groeien het best..
***
And who has not this one? ... the wild bluebell (Hyacinthoides non-scripta)
We have them in white and pink, but the blue are growing the best ..
 


En nog een andere Brunnera, de "Jack Frost" heeft hele mooie grote grijze bladeren
***
And another Brunnera, the "Jack Frost" has beautiful large gray leaves
 
 
Al die blauwe bloemetjes bijeen leveren een prachtig plaatje op....
***
All those little blue flower together giving  beautiful pictures  ....
 
 
 
 
Fijne week nog, en ook nog welkom aan mijn nieuwe volgers.
Zodra ik wat meer tijd heb kom ik bij jullie langs...
***
Have a nice  week, and also welcome to my new followers.
Once I have more time I come to visit you...
 
 

zondag 15 april 2012

Elfen bloemetjes...

Elfenbloemetjes...oftewel Epimediums.
Prachtige lage voorjaarsbloeiers die goed onder bomen kunnen.
Ze doen hun naam eer aan, het zijn mooie lieflijke kleine elfenbloemetjes..
***
Fairy Flowers ... or Epimediums.
Beautiful low spring flowers that are growing well under trees.
They make their name true, they are pretty lovely little fairy flowers...


De eerste die bij ons bloeit is de Epimedium Warl. "Ellen Willmont"
ze is al bijna uitgebloeid.
Zacht geel met een rozig zweempje
***
The first to bloom here in the Epimedium Warl. " Ellen Willmont"
she is almost finished blooming.
Dan komt de 'gewone' Epimedium versicolor.
Twee tinten geel, en met prachtig verkleurend blad in het najaar.

***
Then comes the 'normal' Epimedium versicolor.
Two shades of yellow, with beautiful coloring  leaf in the autumn.
 
 
Epimedium grandiflorum Lilafee.
 
 
Een witte, Epimedium x youngianum Niveum
Is een wat lager soort
****
A white, Epimedium x youngianum Niveum
Is a lower species.
 
 
Rood met wit, de Epimedium Rubrum
***
Red and white, Epimedium Rubrum
 
 
Epimedium Warleyense, een oranje zeggen 'ze'
maar hij is rood met geel, tja dat is samen wel oranje ☺
***
Epimedium Warleyense, an orange 'they'say ..
but he is red with yellow,  well.. that is orange together ☺
 
 
Epimediums zijn  prima schaduwplanten.
Met mooi gevormd stevig blad.
***
Epimediums are good shade plants.
With beautifully shaped leaves
 
 
Ze bloeien nog niet allemaal, de bloeitijd is april-mei.
Deze op de foto bloeien momenteel, maar er zijn nog 3 soortjes die nog moeten gaan bloeien.
De hoogte varieert per soort, de gele is bij ons het hoogst, zo'n 30 cm excl. bloem
en de laagste 5 cm excl. bloem.
***
They do not all bloom yet, the flowering period is April-May.
The species on the photo's are blooming now.
The altitude varies by species, the yellow is our highest, about 30 cm excl. flower
and the lowest 5 cm excl. flower.
 
 
Fijne week nog,
en binnenkort kom ik weer bij jullie langs...
 

zondag 1 april 2012

Magnolia's


Op het moment bloeien er 4 van de 7 Magnolia's in onze tuin.
Een van de vroegste  lente bloeiende bomen.
***
At the moment there are 4 of the 7 Magnolia blooming  in our garden.
One of the earliest spring-flowering trees.
 
De allervroegste is de Magnolia Stellata ( stermagnolia)
Je ziet deze heel vaak in tuinen als klein struikje.
Ik heb van dat struikje een boompje gemaakt.
Ik maak overal boompjes van als het kan, zodat ik er weer wat anders onder kan planten ☺
Na 30 jaar is het een mooi grillig boompje geworden van zo'n 5 meter hoog.
***
The earliest is the Magnolia stellata (star magnolia)
You see this very often in gardens as a small shrub.
I have made a tree ​​of that shrub.
I make always  trees as possible, so I can plant something else under it ☺
After 30 years it's become a pretty fickle tree  about 5 meters high.
 
De volgende die ook vroeg bloeit is de Magnolia Biondii
(Chinese willow leafed magnolia)
In Nederland niet zo bekend, want er is weinig Nederlands van te vinden via Google..
***
The following also is the early flowering Magnolia Biondii
(Chinese willow leafed magnolia)
 
Ook een vroege bloeier..de Magnolia Kobus. ( de valse tulpenboom)
Deze boom staat vrij kort op ons huis, 2 meter van het kamerraam, houdt dus in de zomer de zon buiten.
En 6 meter van het keukenraam,
 ik hang hier een jaar rond vogelvoer in, zodat als we zitten te eten,
we de vogeltjes ook kunnen zien eten..
***
Also an early bloomer .. Magnolia Kobus. (The false Magnolia)
This tree is relatively short at our house,
2 meters from the livingroom window, so in the summer she keeps the sun out.
And 6 meters from the kitchen window,
I hang a year around  birdfood in the tree, so that when we are eating,
we also can see the birds eat ..
 
En hier weer de Magnolia Galaxy, uit de vorige post.
***
 
And here again the Magnolia Galaxy, from the previous post.
 

Ik vind de hartknoppen van de Magnolia altijd zo mooi,
Het zijn toch ware natuur kunstwerkjes...
***
I like the heart of the Magnolia bud's..  so beautiful
They're true works of nature art ...
 
Ook het pluizige bloemknopje  waar die prachtige bloemen uitkomen
Mooi vind ik dat...
***
The fluffy bud where the beautiful flower comes out
Beautiful, I like it....
 
 


De andere 3 magnolia's bloeien later, (geen foto's)
dat zijn de Magnolia "Yellow River"een gele, bloeit denk ik over 2 weken

de Magnolia virginiana, bloeit pas midden zomer en ruikt heerlijk

en de Magnolia Grandiflora, dit is een groenblijvende
met machtig mooie en grote bloemen en zaaddozen.
Ze is niet helemaal winterhard..zeggen ze,
maar bij ons staat hij op het noorden, is een knaap van een boom,
en nog nooit bevroren..


The other 3 magnolias bloom later ( no pictures)
these are the Magnolia "Yellow River", a yellow blooms in  I think 2 weeks
Magnolia virginiana, blooms until mid-summer and smells nice
and the Magnolia Grandiflora, this is an evergreen
with powerful and beautiful large flowers and seedpods.
She is not quite hardy .. they say,
but to us he stands on the north, a boy from a tree,
and never frozen ..